Akar Tarım Makinaları Kimdir?

Tarımın ve tarıma dayalı sektörlerin TÜRKİYE ekonomisine katkısı tartışılamaz bir gerçektir. Ülkemizde üretilen tarım makinalarındaki teknolojik gelişmeler çiftçimizin yüksek verimle çalışmalarına katkıda bulunmaktadır gelişen ve genişleyen tarım potansiyelimize paralel olarak günümüz teknolojisine duyulan ihtiyaç sürekli artmaktadır.

2007 yılında tarım makinaları üretmek üzere kurulan firmamız tarımda teknolojinin gelişimine ayak uydurarak sürekli gelişme,verimlilik arttırma ve üretim maliyetlerini asgariye düşürme çabalarını,müşteri memnuniyrtini herşeyin üzerinde gören yönetim anlayışıyla sürdürmektedir.

Firmamız, tarım makinaları sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden sag duyulu,katılımcı,yenilikçi ve tecrübeli yönetici ve teknik kadrosu,yaygın tagıtım agı ve bilinçli müşterileri ile ülke tarımının ilerlemesi için,payına düşen katkıyı başarıyla saglamaya devam etmektedir.

Misyonumuz

Paydaşlarımızın mutluluğunu saglayacak çıktıları, ülkemizin, toplumumuzun ve insanlığın hizmetine sunmak.

Vizyonumuz

Tarım makinaları sektöründe,uluslararası standartlardaki ürünlerimiz ve temel degerlerimiz ile bölgemizde lider bir üretici,ülkemizde güçlü,saygın ve örnek bir kuruluş,küresel ekonomide gelişmelere kayıtsız kalmayan bir oyuncu olmak.

Temel degerlerimiz

* Evrensel ve toplumsal degelere saygılı,yenilikçi,katılımcı ve proaktif insan kaynagımız temel sermayemizdir.
* Müşterilerimizin ve toplumsal degerlere sahip kitlelerin güvenlerini kazanmak ve sürekliligini saglamak temel hedefimizdir.
* Müşterilerimizin beklentileri dogrultusunda ürünlerimizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetimizi saglamak temel önceligimizdir.
* Ülke, toplum ve çevre menfaatlerini gözetmek temel ilkemizdendir.

Copyright © 2007 Akar Tarım Makinaları

Bay Ajans